|| | | ||||
 

நீர் வளம்

gg gg
       

வானிலை
மண் வளம்
நீர் வளம்
விதை
பண்ணை சார் தொழில்கள்
ஊட்டச்சத்து
அறுவடைக்குப்பின் சார்
தொழில் நுட்பம்

உயிரிய தொழில்நுட்பம்
உயிரி எரிபொருள்

 

 

நீர் வளம் - நீரும் பயிர் வளர்ச்சியும்

நீர் பாசனத்தின் ஆதாரமும் அதன் தேவையும் 

இந்தியாவின் நீர் பாசனத்தின் ஆதாரம்

தமிழகத்தின்  நீர் பாசனத்தின் ஆதாரம்

தமிழகத்தின் முக்கிய அணைகள்

நீர் வள ஆதாரத்துறை - கொள்கை விளக்க குறிப்புகள்

நீர் மாதிரி எடுக்கும் முறைகள்

நீர் பரிசோதனை சேவைகள் 

-தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
- தமிழ்நாடு குடி நீர் மற்றும் வடிகால் வாரியம்

பாசனத்திற்கேற்ற நீரின் நன்மைகள்

மழை நீர் சேகரிப்பு

Water
water

 
   

செம்மை நெல் சாகுபடி
துல்லிய பண்ணையம்
நன்னெறி வேளாண்
முறைகள்

நன்னெறி ஆய்வக
முறைகள்

நன்னெறி மேலாண்மை
முறைகள்

   
 
 
   

அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
நீர்வள,நிலவள திட்டம்
வட்டார வளர்ச்சி
வங்கி சேவை & கடனுதவி
பயிர் காப்பீடு
வேளாண் அறிவியல் நிலையம்
விவசாய தொழில்நுட்ப
மேலாண்மை முகாம்

கிசான் அழைப்பு மையம்(1551)
பல்லாண்டு மேம்பாட்டு
குறிக்கோள்

தன்னார்வ தொண்டு
நிறுவனங்கள் &
சுய உதவிக் குழுக்கள்

   
 
 

குறைந்த பட்ச ஆதார விலை
இடுபொருள் நிலவரம்
ஏற்றுமதி & இறக்குமதி
காப்புரிமை

 
 

சுற்றுச்சூழல் மாசுப்பாடு
இயற்கை சீற்ற மேலாண்மை
தகவல் & தொலைத்தொடர்பு
தொழில்நுட்பம்

முக்கிய வலைதளங்கள்

   

வல்லுனரை கேளுங்கள்

 
     
 

|| | | ||||

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2008