முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: விவசாய தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகாம்
1 விவசாய தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகாம் - முன்னுரை 1 திருத்தியமைக்கப்பட்ட ஆத்மா வழிமுறைகள்
1 அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் 1 திருத்தப்பட்ட மத்திய அரசு திட்டம் வழிமுறைகள்
1 விதிகளும் - விதிமுறைகளும் 1 பத்தம்ச திட்டம் - "நீட்டிப்பு சீர்திருத்தங்களுக்கான மாநில நீட்டிப்பு ஆதரவு நிகழ்ச்சிகள்"
1 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 1 ஆத்மா மற்றும் விவசாய தொழில்துறைகள் இடையே உள்ள இணைப்பு
1 யுக்தியான ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க திட்டம்(SREP) / வீடியோ 1 விரிவாக்க மறுசீரமைப்பு - ஆத்மா திட்டத்தின் செயல்பாட்டு கண்காணிப்பு அமைப்பு
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015