|| | | ||||
 

பயிர்ப்பெருக்கம்

gg gg
       

வானிலை
மண் வளம்
நீர் வளம்
விதை
பண்ணை சார் தொழில்கள்
ஊட்டச்சத்து
அறுவடைக்குப்பின் சார்
தொழில் நுட்பம்

உயிரிய தொழில்நுட்பம்
உயிரி எரிபொருள்

 

• முன்னுரை

• இனப்பெருக்க முறை மனு உற்பத்தி முறைகள்

• மகரந்தச் சேர்க்கை முறை

• தன் மற்றும் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை முறை

• தாவர மரபுக் கூறுகள்

• பயிர்ப்பெருக்க முறைகள்

• வயல்வெளி ஆய்வுகளுக்கான புள்ளியியல் முறைகள்

• குறிப்பிட்ட காரணிகளுக்கான தேர்வு முறைகள்

• பயிர் இரகங்களை வெளியிடுவதற்கான முறைகள்

• முக்கிய பயிர் இரகங்கள்

• த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள்

• தேசிய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள்

 

 

 

 
   

செம்மை நெல் சாகுபடி
துல்லிய பண்ணையம்
நன்னெறி வேளாண்
முறைகள்

நன்னெறி ஆய்வக
முறைகள்

நன்னெறி மேலாண்மை
முறைகள்

   
 
 
   

அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
நீர்வள,நிலவள திட்டம்
வட்டார வளர்ச்சி
வங்கி சேவை & கடனுதவி
பயிர் காப்பீடு
வேளாண் அறிவியல் நிலையம்
விவசாய தொழில்நுட்ப
மேலாண்மை முகாம்

கிசான் அழைப்பு மையம்(1551)
பல்லாண்டு மேம்பாட்டு
குறிக்கோள்

தன்னார்வ தொண்டு
நிறுவனங்கள் &
சுய உதவிக் குழுக்கள்

   
 
 

குறைந்த பட்ச ஆதார விலை
இடுபொருள் நிலவரம்
ஏற்றுமதி & இறக்குமதி
காப்புரிமை

 
 

சுற்றுச்சூழல் மாசுப்பாடு
இயற்கை சீற்ற மேலாண்மை
தகவல் & தொலைத்தொடர்பு
தொழில்நுட்பம்

முக்கிய வலைதளங்கள்

   

வல்லுனரை கேளுங்கள்

 
     
 

| முதல் பக்கம் | எங்களை் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு | புகைப்படங்கள் | செய்தி பலகை |
| பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | சந்தேகம் | தளவரைபடம் | தொடர்பு கொள்ள |

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2008