முதல் பக்கம் தொடர்புக்கு  
Botany & Climate
தாவரவியல் மற்றும்
காலநிலை

பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

நெற்பயிர் சாகுபடிச் சூழல்கள்

நாற்றங்கால் மேலாண்மை

சாகுபடி முறைகள்

ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை


உலகில் உள்ள பெரும்பான்மையான (2.7 மில்லியன்) மக்களின் நிலையான உணவுப் பயிராக நெல் விளங்குகிறது. 44.6 மில்லியன் எக்டர்களில், 80 மில்லியன் டன் அளவு விளைச்சலில் ஒரு எக்டருக்கு, 1855 கிலோ சராசரி உற்பத்தித்திறனுடன் பயிரடப்படுகிறது. மேலும் இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் மேற்கு வங்காளம், உத்திரப்பிரதேசம், மத்தியபிரதேசம், பீகார், ஒரிசா, ஆந்திரபிரதேஷ், அஸாம், தமிழ்நாடு, கேரளா, பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆகிய மாநிலங்கள் 92 சதவிகிதம் பரப்பளவிலும் உற்பத்தியிலும் ஈடுபட்டு ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன.


நெற்பயிர் தொடர்புடைய இணையதளங்கள்


பயிர் பாதுகாப்பு

பண்ணை இயந்திரங்கள்

அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பங்கள்

சந்தை மேலாண்மை

திட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்