வங்கி மற்றும் கடன் :: தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகம்
தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகம் (என்.சி.டி.சி)

அத்தியாயம்

தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகம் (என்.சி.டி.சி) பாராளுமன்ற விதியின் கீழ், 1963 ஆம் ஆண்டு தனிப்பட்ட கழகமாக வேளாண் அமைச்சகத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது.

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016