கடல் உணவுகள் :: நண்டு
நண்டில் ஊட்டச்சத்தின் அளவு மற்றும் நண்டின் பயன்பாடுகள் நண்டு பிடித்தல் மற்றும் பதனிடல
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015