முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: இடுபொருள்

பூச்சிக்கொல்லிகள் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேளாண் தொழில்நுட்ப தகவல் மையத்தின் விற்பனைக்கு உள்ள பூச்சிக் கொல்லிகள்

வ.எண். பூச்சிக்கொல்லியின் பெயர் விலை ரூபாயில்

01.

சூடோமோனஸ் ஃபுளூரயன்ஸ் 100/கி.கி.

02.

டிரைகோடெர்மா விரிடி 100/கி.கி.

03.

மரக்கொல்லி (பூச்சிக்கொல்லி) 100/கி.கி.

வேளாண் தொழில்நுட்ப தகவல் மையத்தின் முகவரி :         
வேளாண் தொழில்நுட்பதகவல்  மையம்  
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநரகம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயம்புத்தூர் - 641 003
தொலைபேசி எண்:  0422-6611522, 6470425
மின்னஞ்சல் முகவரி :dee@tnau.ac.in

வ.எண். பூச்சிக்கொல்லிகள் விலை படங்கள்
01. டிரைபோடெர்மா விரிடி ரூ.75 /கி.கி Pesticide
02. டிரைகோகிரம்மா ஒட்டுண்ணி முட்டை ரூ.25 /CL TNAU Pesticide
03. சூடோமோனஸ் ரூ.75 /கி.கி TNAU  Pesticide
04. NP வைரஸ் நியூக்ளியர் பாலி வைரஸ் ரூ.300 /100 LE NP Virus
05. கைலோனிஸ் ஒட்டுண்ணி முட்டை ரூ.25 / CL  
06. கிரைசோபா ரூ.100 /1000 முட்டைகள்  

 

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014