பயிர் பாதுகாப்பு :: ஒட்டுண்ணிகள் உற்பத்தி முறைகள்
நெல் அந்துப்பூச்சி உற்பத்தி முறை

டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணி உற்பத்தி முறை

தென்னைக் கருந்தலைப்புழுவை தாக்கும் பிரக்கோனிட்ஒட்டுண்ணி உற்பத்தி முறை

பெத்திலிட் புழுப்பருவ ஒட்டுண்ணி

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015