தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::குறிக்கோள்கள்
  • கிடைக்கும் வளங்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துதல்
  • புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களை பயன்படுத்துவதை குறைத்தல்
  • பண்ணை தொழிலாளர்கள், உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் சமுதாயத்தை பாதுகாத்தல்
  • சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்
  • சாகுபடி நுட்பங்களின் பொருளாதார நன்பகத்தன்மையை பாதுகாத்தல்
  • சமூகத்தின் நலனுக்காகவும் தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்வதற்காகவும் விவசாயிகளுக்கு போதுமான நிதி வழங்குதல்
  • உயர் தரமான மற்றும் பாதுகாப்பான உணவு உற்பத்தி செய்தல்
  • சூழ்நிலைகள் மற்றும் திறனுக்கு ஏற்ப தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் திறமைகளை வளர்த்தல்

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2013