திட்டங்கள்


பழ பொருட்களின் சட்டத்தின் கீழ் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகள்

பழ பொருட்களின் சட்டத்தின் (1955) கீழ் அனுமதி பெறுவுதற்கான விண்ணப்பம்
logomof

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015