த.வே.ப வேளாண் இணைய தளம் :: அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
மத்திய அரசு
மத்திய அரசு திட்டக்குழு நிதி அயோக்
 
தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டக்குழு  
 
ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்

முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

ஏழாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

பதினொறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015