animal husbandry
பறவை இனங்கள் :: வாத்து வளர்ப்பு முதல் பக்கம்
வாத்து வளர்ப்பு

இனங்கள்

இனப்பெருக்க வாத்துகளின் பராமரிப்பு

வளரும் வாத்துகளின் பராமரிப்பு

 

முட்டையிடும் வாத்துகள் பராமரிப்பு

கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் தீவனம்

நோய் மேலாண்மை 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-15