பறவை இனங்கள் :: கோழி வளர்ப்பு முதல் பக்கம்
கோழி வளர்ப்பு

கோழி இனங்கள்


கொல்லைப்புற கோழி வளர்ப்பு


கொட்டகை அமைத்தல்


பழங்கால கோழித் தீவனங்கள்


செயற்கைத் தீவனங்கள்
கோழிக்குஞ்சு பராமரிப்பு

இறைச்சிக்கோழி வளர்ப்பு


முட்டையிடும் கோழிகள்


குஞ்சு பொரித்தல்


கோழிப்பண்ணை மேலாண்மை


நோய்ப் பராமரிப்பு

செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-15