உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிலைகள் home முதல் பக்கம்

1 அக்மார்க்  
1 உணவு செயல்முறை ஆணை குறி  
1 சைவ மற்றும் அசைவ குறி  
1 அங்கக இந்தியா  
1 பயிர் நலத் தேவைகள் மற்றும் தர நிலைகள்  
1 சர்வதேச பயிர் நலத் தேவை நியமங்கள் (ISPM)  
1 இந்திய உணவு கழகம்  
1 இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையம்  
  உரிமம் மற்றும் பதிவு அமைப்பு  
  விண்ணப்ப படிவங்கள்  
1 குளோபல் காப்  
1 வேளாண் முதலீட்டு பொறுப்பு  
1 கோடக்ஸ்  
1 உலகளாவிய உணவு பாதுகாப்பு முனைப்பு  
1 FAO - GIEWS உணவு விலை தரவு மற்றும் ஆய்வு கருவி  
     


© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014