த.வே.ப.க வேளாண் இணைய தளம் :: பெண்களும் விவசாயமும்

முன்னுரை
கால்நடை
கோழி வளர்ப்பு
பல்வேறு பரிமானங்களில் பெண்களின் பங்கு
பண்ணைத் தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உடை
பல்வேறு பரிமானங்களில் பெண்களின் பங்கு
முடிவுரை
ஆதாரம்
Updated on July 2016
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016