முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு
வெற்றிக் கதைகள் :: வேளாண் காடுகள்
vikatan
நன்றி பசுமை விகடன் ...
வெற்றிக் கதைகள் - 2015 [ 2013 வெற்றிக் கதைகள்... ]
[ 2012 வெற்றிக் கதைகள்... ]
 
1 வேம்பு தோப்பாக வளர்த்தால், தப்பாத வருமானம் !
1 120 ஏக்கர் … 50 ஆயிரம் மரங்கள்..
1 வறண்ட பூமியில் சந்தன மரம்
   

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014