முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு
வெற்றிக் கதைகள் :: தினசரி சந்தை நிலவரம்
வெற்றிக் கதைகள் - 2011
1 ஆர்.ரவிஅய்யாவூ - வெற்றிக் கதை
1 பி.இராஜேந்திரன் - வெற்றிக் கதை
1 வீரபாண்டியன் - வெற்றிக் கதை
1 வேலுச்சாமி - வெற்றிக் கதை

 

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014