முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
தவேபக வேளாண் இணைய தளம் :: வெற்றிக் கதைகள்
வேளாண்மை தோட்டக்கலை தினசரி சந்தை நிலவரம்
agriculture horticulture dynamic market information
     
தொழில் முனைவோர் கால்நடை வேளாண் காடுகள்
farm enterprises animal husbandry forestry
  இந்திய வேளாண் அறிவியல் கழகம்  
   
த.வே.ப லிருந்து B.F Tech பட்டம் பெற்ற விவசாயிகள்
வறட்சியிலிருந்து வளர்ச்சியை நோக்கி - வீடியோ
கிஸான் எஸ்எம்எஸ் பயன்பாடு - வீடியோ
ஊரக விவசாய அனுபவம் (RAWE) - 2014
  த.வே.ப.க வெற்றிக் கதைகள்
  தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம் தொழில்நுட்பம் வீடியோ
  நபார்டு வெற்றிக் கதைகள்
  வேளாண் சந்தை நுண்ணறிவு மையங்கள் வீடியோக்கள் - கிருஷி சூத்ரா
  காபி டேபிள் புத்தகம் (RKVY)
  தாழ்வான நிலத்தில் நெல் விதை ஊனும் கருவி
  IISR டிராக்டர் பொருத்திய கரும்பு பல்நோக்கு உபகரணம்
  CIAE டிராக்டர்  பொருத்திய  நெல் விதை ஊனும் கருவி
  டிராக்டர் பொருத்திய கல்டிவேடர்
  விதை ஊனும் கருவி
  டிராக்டர் பொருத்திய ஜீரோ டில் விதை மற்றும் உர துரப்பணம்
  டிராக்டர் பொருத்திய ரோடாவேடர் (Rotavator)
  தோட்டக்கலை துறை - விவசாயிகளின் வெற்றிக்கதை
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2018