பட்டுப்புழு வளர்ப்பு - நிர்வாக அமைப்பு முறை

      உயர்திரு ஊரக தொழில் துறை அமைச்சர்

அரசு செயலாளர், கைத்தறி, கைவினைப்பொருட்கள், ஜவுளி & கதர் (காதி) துறை, சென்னை-9.

பட்டு வளர்ப்புத் துறை ஆணையர், சேலம்

 துணை இயக்குநர்

இணை இயக்குநர் (PRL)
முன் கூட்டுப்புழு

 இணை இயக்குநர் (POL)
பின் கூட்டுப்புழு

 இணை இயக்குநர் (PLS)
திட்டம் தீட்டுதல்

இணை இயக்குநர் (நிர்வாகம்)

 கணக்கு அலுவலர் (வரவு செலவு)

கணக்கு அலுவலர் (தணிக்கை)

   உதவி இயக்குநர் (மேலாண்மைத் தகவல் முறை)

   உதவி இயக்குநர் (கூட்டுறவுத் தொழில் துறை)

arrow

arrow

arrow

   
 
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014