முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் & சுய உதவிக் குழுக்கள்
தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள்
1
1
1
1 அரசு சாரா நிறுவனங்களின் பட்டியல்
1 அரசு சாரா நிறுவனங்களின் நிதி  ஒதுகிடு
1 அரசு சாரா நிறுவனங்களின் கேட்வே
1  பட்டியல்
1 குளோபல் அறக்கட்டளை  பட்டியல்
1 தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் - இந்திய அரசு திட்டங்கள்
1
சுயஉதவி குழுக்கள்
1
1
1
1
1
1
1
1
 
சார்பு தகவல்கள்
பெண்கள் மேம்பாட்டுக் கழகம்
இந்திய அறக்கட்டளை சட்டம்
இந்திய சமுதாய ஆணை
வேளாண்மையில் பெண்களின் பங்கு
கபார்ட் | பிரயோக தேசிய பொருளாதார ஆராய்ச்சி கழகம்
பங்கேற்பு முறை
விகாஷ்பீடியா
விவசாயம் ஆலோசனை மேலாண்மை
DHAN - அறக்கட்டளை
எம். சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை
தேசிய கழக அறக்கட்டளை
கேர் இந்திய
BAIF மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை
செட்னா வலைதளம்
BASIX
ஹோனி பீ நெட்வொர்க்
மகளிர் மேம்பாடு
மறுமலர்ச்சி பசுமை புரட்சி
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015