தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: நூற்றாண்டு மேம்பாட்டுக் குறிக்கோள்:: சர்வதேச மேம்பாட்டு துறை
:: நூற்றாண்டு மேம்பாட்டு கொள்கைகளின் வழிகாட்டிகள்
:: வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் பட்டியல் - 2009
:: நுற்றாண்டு மேம்பாட்டுக் குறிக்கோள்
:: நூற்றாண்டு மேம்பாட்டுக் குறிக்கோளில் உணவு மற்றும் வேளாண் கழகத்தின் பங்கு - முதன்மை தகவல்
:: உணவு மற்றும் வேளாண் கழகம் நூற்றாண்டு மேம்பாட்டுக் குறிக்கோள் - முன்னேற்றத்தை நோக்கி
:: ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நூற்றாண்டு மேம்பாட்டுக் குறிக்கோள்கள்
:: 2008 ஆம் ஆண்டின் நூற்றாண்டு மேம்பாட்டுக் குறிக்கோள் அறிக்கை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014