முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: இடுபொருள்
விதைகள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் முதலீட்டுத் திட்டங்கள்
seed fertilizers pesticides Venture
கருவிகள் மற்றும் சாதனங்கள் பழப்பண்ணை விற்பனைகள் வேளாண் தொழில்நுட்பத்
தகவல் மைய விற்பனைகள்
Tools and implements orchard atic
சமீபத்திய செய்திகள்
கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விலை திருத்தம் - பயிர்கள், தானியங்கள் மற்றும் கீரைகள்
த.நா இடுபொருள் இருப்பு- வேளாண் துறை new
திருத்தப்பட்ட விற்பனை விலை
பொட்டாசியம் ஹுமெட் உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் தொடர்புகள்
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016