தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்புகள்

December 29 , 2014

December 25 , 2014

December 24 , 2014

December 22 , 2014

December 22 , 2014

December 22 , 2014

December 17 , 2014

December 17 , 2014

December 13 , 2014

December 12 , 2014

Appointment of Vice-Chancellor of Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University - [தமிழ் வடிவம்] [English Version]

December 10 , 2014

December 09 , 2014

December 09 , 2014

December 02 , 2014

December 01 , 2014

November 26 , 2014

November 24 , 2014

November 24 , 2014

November 21 , 2014

November 20 , 2014

November 18 , 2014

November 17 , 2014

November 16 , 2014

November 15 , 2014

November 14 , 2014

November 12 , 2014

November 10 , 2014

November 05 , 2014

October 31, 2014

October 30, 2014

October 29, 2014

October 28, 2014

October 27, 2014

October 25, 2014

October 20, 2014

October 16 , 2014

October 15 , 2014

October 11 , 2014

October 09 , 2014

September 25 , 2014

September 22 , 2014

September 21 , 2014

September 20 , 2014

September 19 , 2014

September 11 , 2014

September 06 , 2014

September 03 , 2014

August 20 , 2014

August 14 , 2014 Honble Minister for Fisheries inspected the renovation work in progress at Chetpet Lake

August 13 , 2014

August 11 , 2014

August 9 , 2014

August 7 , 2014

August 6 , 2014

August 4, 2014

August 1 , 2014

July 27, 2014

July 20, 2014

July 19, 2014

July 18, 2014

July 15, 2014

July 11, 2014

July 8, 2014

July 5, 2014

June 23, 2014

June 19, 2014

June 18, 2014

June 17, 2014

June 16, 2014

June 14, 2014

June 11, 2014

June 10, 2014

June 10, 2014

June 06 , 2014

June 06 , 2014

June 05 , 2014

June 05 , 2014

Mar 26, 2014

Due to election code of conduct the announcements were not updated during Feb-Mar, 2014.

Feb 27, 2014

Feb 24, 2014

Feb 22, 2014

Feb 20, 2014

Feb 19, 2014

Feb 17, 2014

Feb 14, 2014

Feb 12, 2014

Feb 12, 2014

Feb 06, 2014

Feb 05, 2014

Jan 28, 2014

Jan 23, 2014

Jan 22, 2014

Jan 21, 2014

Jan 20, 2014

Jan 15, 2014

Jan 13, 2014

Jan 13, 2014

Jan 11, 2014

Jan 10, 2014

Jan 9, 2014

Jan 7, 2014

Jan 6, 2014

Jan 6, 2014

Jan 4, 2014

Jan 3, 2014

Jan 2, 2014

Jan 2, 2014

TN Government Announcements - Archives
-
-
-
-
-
-
-

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2020