முக்கிய இணையதளங்கள்
1 இந்திய பிரதமர் new 1 எனது அரசு new
இந்திய அரசு இணையதளங்கள்
1 1
1 1
1 1
1 பிரதான்  மந்திரி  கவுஷால் விகாஸ்  யோஜ்னா    
தேசிய நிறுவனங்கள்
1 1
தேசிய தாவர சுகாதார மேலாண்மை நிறுவனம்
1
AYUSH துறை
1
தேசிய மூலிகைபயிர்கள்வாரியம்
1 1
1 1
1 1
1 நபார்டு வங்கி 1 தேசிய வேளாண் விரிவாக்க மேலாண்மை நிறுவனம்
1 தேசிய கூட்டுறவு நுகர்வோர் கூட்டமைப்பு 1 தேசிய பால்வள மேம்பாட்டு வாரியம்
தமிழ்நாடு அரசு இணையதளங்கள்
1 1
1 1
1 1
இயற்கை வளங்கள்
1 1
1 1
1 1
1 ஜஸ்பான்டனா    
1 1
1 1
1 1
1 1
செண்ட்ரோ இண்டர்நேசனல் டி அக்ரிகல்சுரா டிராப்பிகல் 
1
சர்வதேச வனவியல் ஆராய்ச்சி மையம்
1
செண்ட்ரோ இண்டர்நேசனல்டி மேஜர்மிண்டோ டி
1 1
1 1
1 1
1 1
1
உலக வேளாண் காடு வளர்ப்பு மையம் (ICRAF)
1
1 1
1 PanAAC    
அறுவடை பின்சார் மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல்
1 1
நுகர்வோர் அலுவல்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம்
1
அறுவடை பின் சார் தொழில் நுட்பம் மையம் (PHTC)
1
1  
வேளாண் சந்தைப்படுத்தல்
1
த.வே.ப.க. உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தை புலனாய்வு பிரிவு
1
1 1
1 1
1 1
1 ஆந்திர அக்ரிஸ்நெட் 1 ஐகிசான் வலைவாசல்
1 அக்ரிவாட்ச் வலைவாசல் 1 இந்தியா பண்டக வலைவாசல்
1 இ ஃபிரட்ச் 1 வேளாண் இ - வர்த்தக வலைவாசல்
1 தேசிய பல பொருள் பரிமாற்றம் 1 டிஜிட்டல் மண்டி, ஐஐடி, கான்பூர்
ஏற்றுமதி
1
APEDA - வேளாண் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு பொருட்கள்
1
விதை
1 1
தேசிய விதை கழகம் லிமிடெட்
1
விதை சான்றளிப்பு துறை
1
தேசிய எண்ணெய் விதைகள் மற்றும் காய்கறி எண்ணெய்கள் மேம்பாட்டு மையம்
1 1
தேசிய விதை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையம்
பொருளாதார வளர்ச்சி
1
பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குநரகம்
1
வேளாண் கணக்கெடுப்பு தகவல்
சுற்றுச்சூழல்
1 1
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அமைச்சகம் (இந்திய அரசு)
வானிலை
1 1
மண்டல வானிலை ஆராய்ச்சி மையம், சென்னை
1 1
விரிவாக்கம்
1
நாவ் வேளாண் திட்டங்களை திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பு
1
விரிவாக்கம் இயக்குநரகம்
1 1
பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குநரகம்
1 தொலைதூர கல்வி பணியகம் - யுஜிசி பீரோ 1 அக்ரோநெட்
1 இந்திய வேளாண் தொழில் சமூகம் 1

விரிவாக்க மறுசீரமைப்பு new

பயிர்கள்
1
எண்ணெய் விதைகள், தானியங்கள் மற்றும் மக்காச்சோளம் பற்றிய தொழில்நுட்ப திட்டம்
1
1 1
1 1
சணல் மேம்பாட்டு இயக்குநரகம்
1
நெல் அபிவிருத்தி இயக்குனரகம்
1
கோதுமை வளர்ச்சி இயக்குநரகம்
1 1
கம்பு வளர்ச்சி இயக்குநரகம்
1 1
பருத்தி வளர்ச்சி இயக்குநரகம்
1 1
தானியங்கள் வளர்ச்சி இயக்குநரகம்
  நெல் அறிவுசார் மேலாண்மை வலைவாசல்    
அங்கக வேளாண்மை
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
உயிரி தொழில்நுட்பம்
1 1
1 1
1 1
வேளாண் பொறியியல்
1 1
1 1
1 1
உரங்கள்
1 1
1 1
1 1
1  
  மத்திய உரங்கள் தர கட்டுப்பாடு மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்   தேசிய உர லிமிடெட்
தோட்டக்கலை
1 1
1 1
1  
பயிர் பாதுகாப்பு
1 1
தேசிய தாவர பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனம்
1 1
1 1
1 1
இந்திய நறுமணப் பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிருவனம், கோழிக்கோடு, கேரளா
1 மின் நூலகம் 1 Spice Genes
1 Secondary Metabolites 1 Spice Bibliography
இதரதளங்கள்
1 கிரிஷ் உலக இணையதள வலைவாசல் 1 வேளாண் நுண்ணுயிரியல் துறை
1 தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் 1 உலக நிழ எழிலூட்டுதல் மன்றம்new
1 சர்வதேச வளர்ச்சிக்கான அமெரிக்க அமைப்பு (USAID)new    

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015