த.வே.ப வேளாண் இணைய தளம் :: அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்
  NSSO– 2014
NSSO- 2014 இந்தியாவில் விவசாய குடும்பங்களின் நிலைமை
மற்றும் முக்கிய காரணிகள்
NSSO- 2014 இந்திய நிலம் மற்றும் கால்நடைகளின் முக்கிய
காரணிகள்
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015