நோய் மேலாண்மை

பாலியால்தியா லான்கிபோலியா

குடும்பம் : அனோனசியே
தமிழ் பெயர் : அசோக மரம்
பயன்கள்:
வேறு பயன்கள் : வீடுகள், தெருக்கள், பள்ளிகளை அழகுபடுத்த
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஏப்ரல் – செப்டம்பர்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 1200
முளைத்திறன் : 3 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 20%
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகள் நேரடியாக பாலீதீன் தொட்டிகளில் மண் மற்றும் இயற்கை உரங்களுடன் விதைக்கப்டுகின்றன. முளைப்பு 30 நாட்கள் முதல் தொடங்கும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016