நோய் மேலாண்மை

மான்ஜிபெரா இண்டிகா

குடும்பம் : அனாகார்டியேசியே
தமிழ் பெயர் : மா மரம்
பயன்கள்:
தீவனம் : ஏற்றதல்ல
வேறு பயன்கள் : மரங்கள் கதவுகள், கொள்கலன்கள் செய்யவும், பழங்கள் உன்னத்தகுந்தவை.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஏப்ரல் – ஜூன்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 8 - 10/ கிலோ கூழ் உடன்
முளைத்திறன் : 6 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 83%
விதை நேர்த்தி : கூழ் நீக்கப்பட்டு 6 மணி நேரம் வரை உலர்த்தப்படுகின்றது.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : நேரடியாக பாலிதீன் பைகளில் விதைக்கப்படுகின்றன. 6 மாத வயதுடைய நாற்று நடவு செய்ய ஏற்றது. நேரடியாக 30 ´ 45 செ.மீ பாலிதீன் பைகளில்  நடவு செய்யப்படுகின்ற. களிமண் ஏற்றதல்ல.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016