நோய் மேலாண்மை

லியூக்கேனா லியூக்கோசெபலா

குடும்பம் : லெகுமினேசியே
தமிழ் பெயர் : சுபாபுல்
பயன்கள்:
எரிபொருள் : 4200 - 4600 கிலோ கலோரி / கிலோ
தீவனம் : அசை போடு விலங்குகளுக்கு ஏற்ற தீவனம். மிமோசின் எனும் விச தன்மை வாய்ந்த அமினோ அமிலம் உள்ளதால் மற்ற விலங்குகளுக்கு 10 – 20% மேல் தீவனம் வழங்கக்கூடாது.
வேறு பயன்கள் : மண் ஈரத்தன்மையை பாதுகாக்கும் மரக்கட்டை மதிப்புடையது
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : நவம்பர் - டிசம்பர்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 30000
முளைத்திறன் : 2 வருடங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 40%
விதை நேர்த்தி : குளிந்த நீரில் ஒரு நாள் முழுவது விதைகளை நனைத்தல்
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகள் நேரடியாக பாலிதீன் பைகளில் ஏப்ரல் மாதத்தில் விதைக்கப்டுகின்றன. 8 நாட்களுக்குள் முளைகின்றன. நாற்று நேரடியாக நாற்று படுக்கைகளிலும் விதைக்கலாம்
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016