நோய் மேலாண்மை

மெலினா ஆர்போரியா

குடும்பம் : வெர்பனேசி
தமிழ் பெயர் : உம்மித் தேக்கு
பயன்கள்:
எரிபொருள் : 4800 கிலோ கலோரி / கிலோ
தீவனம் : சுமார்
வேறு பயன்கள் : மரச் சாமான்கள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. இசைக் கருவிகள், கோடாரிகள் ஆகியன செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மே – ஜூன்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 2500 – 2600
முளைத்திரன் : ஆறு மாதங்கள் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 10 – 15 %
விதை நேர்த்தி : ஒரு நாள் முழுவதும் குளிர்ந்த நீரில் ஊற வைக்க வேண்டும்
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  ஏழாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும். 30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும். நான்கிலிருந்து ஆறு மாதங்களில் எட்டு அடி வளர்ந்து விடும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016