நோய் மேலாண்மை

பைக்கஸ் ரெட்டூஸா

குடும்பம் : மோரேசி
தமிழ் பெயர் : கல் இச்சி
பயன்கள்:
வேறு பயன்கள் : கடினத்தன்மை இருக்கும். இது ஒரு சிறந்த அத்தி
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : டிசம்பர்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : மிகச்சிறியதாக இருப்பதனால் எண்ணிலடங்கா விதைகள் இருக்கும்
முளைத்திரன் : ஒரு வருடம்
முளைப்பு சதவீதம் : நல்ல சதவீதம் இருக்கிறது.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகளை மணலுடன் கலந்து, அதிகமான மணல் நிரம்பிய ட்ரேக்களில் விதைக்க வேண்டும். முறையாக மற்றும் சிக்கனமாக நீர்ப் பாய்ச்ச வேண்டும். நீண்ட வேர்கள் கொண்ட  இளஞ்செடிகளைப் பிடுங்கி கொள்கலனில் நட வேண்டும். 8 – 10 அடி உயரமுள்ள செடிகள் நடுவதற்கு ஏற்றது.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016