நோய் மேலாண்மை

பைக்கஸ் ரெலிஜியோஸா

குடும்பம் : மோரேசி
தமிழ் பெயர் : அரசமரம்
பயன்கள்:
தீவனம் : யானை மற்றும் கால்நடைகளுக்கு சிறந்த தீவனமாகப் பயன்படுகிறது.
வேறு பயன்கள் : பார்சல் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மார்ச் – மே
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : மிகச்சிறியதாக இருப்பதனால் எண்ணிலடங்கா விதைகள் இருக்கும்
முளைத்திரன் : ஒரு வருடம்
முளைப்பு சதவீதம் : மிகவும் குறைவு
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகளை மணலுடன் அல்லது கரியுடன் கலந்து, அதிகமான மணல் நிரம்பிய ட்ரேக்களில் விதைக்க வேண்டும். முறையாக மற்றும் சிக்கனமாக நீர்ப் பாய்ச்ச வேண்டும். நீண்ட வேர்கள் கொண்ட  இளஞ்செடிகளைப் பிடுங்கி கொள்கலனில் நட வேண்டும். 8 – 10 அடி உயரமுள்ள செடிகள் நடுவதற்கு ஏற்றது.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016