நோய் மேலாண்மை

யூக்கலிப்டஸ் டேரிட்டிகார்னிஸ்

குடும்பம் : மிர்ட்டேசி
தமிழ் பெயர் : மைசூர் பசை / சிவப்பு பசை
பயன்கள்:
எரிபொருள் : 4700 – 4800 கிலோ கலோரி / கிலோ
தீவனம் : ஏற்றதல்ல
வேறு பயன்கள் : மரக்கட்டை, கூழ் மற்றும் கரி
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : செப்டம்பர் – டிசம்பர்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 3,57,000 – 30,00,000
முளைத்திரன் : இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேல்
முளைப்பு சதவீதம் : 90 %
விதை நேர்த்தி : தேவையில்லை
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : ஜனவரி – மார்ச் மாதங்களில் விதைகள் பாத்தியில் முளைத்து விடும். பாலித்தீன் பைகளில் செம்மண் நிரப்பி அதில் முறையாக நீர்ப் பாய்ச்ச வேண்டும். சூப்பர் பாஸ்பேட் 1 கிராம் / பை (13 x 25 செ.மீ.), யூரியா 0.2 கிராம் மற்றும் 0.15 கிராம் பொட்டாஷ் (200 கிராம் யூரியா, 150 கிராம் பொட்டாஷ் / 1000 பைகள்) ஆகியவற்றை பிடுங்குகிற பொழுது இட வேண்டும்.25 – 30 செ.மீ. உயரம் வரும் பொழுது, நாற்றுகளை நட வேண்டும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016