நோய் மேலாண்மை

டாலிச்சான்ட்ரான் பால்க்கேட்டா

குடும்பம் : பிக்னோனியேசி
தமிழ் பெயர் : சித்தத்தி
பயன்கள்:
தீவனம் : சுமார்
வேறு பயன்கள் : மரக்கட்டை, வேளாண் கருவிகள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : பிப்ரவரி – ஏப்ரல்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 4000 / கிலோ
முளைத்திரன் : ஆறு மாதங்கள் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 75 %
விதை நேர்த்தி : ஒரு நாள் முழுவதும் குளிர்ந்த நீரில் விதைகளை ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : 1. நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  ஏழாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும்.  பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  13 x 25 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில்  நட வேண்டும்.     
2. 30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நடும் பொழுது, ஆறு மாதங்களில் நான்கு அடி வளர்ந்து விடும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016