நோய் மேலாண்மை

டென்ட்ரோகெலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ்

குடும்பம் : கிராமினேசி
தமிழ் பெயர் : கல் மூங்கில்
பயன்கள்:
தீவனம் : நல்ல தீவனம்
வேறு பயன்கள் : வலுவான மற்றும் கோரைகள் லத்திகள், கோடரியின் கைப்பிடி, வேளாண் மற்றும் தொழில் ரீதியானக் கருவிகள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. இதன் மரக் கூழ், உயர்தர பேப்பர்கள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மே – ஏப்ரல்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 30000
முளைத்திரன் : ஒரு வருடம்
முளைப்பு சதவீதம் : 60%
விதை நேர்த்தி : தேவையில்லை
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : 1. முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  மூன்றாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும்.  பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  16 x 30 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில்  நட வேண்டும்.     
2. 30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் வேர்க்கிழங்கு மற்றும் புதர்ச்செடிக் கொத்து ஆகியன நன்கு வளரும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016