நோய் மேலாண்மை

டிலோனிக்ஸ் ரெஜியா

குடும்பம் : பாப்பிலியோனேசி
தமிழ் பெயர் : மே பூக்கள்
பயன்கள்:
வேறு பயன்கள் : அலங்கார மரமாக விளங்குகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : நவம்பர் – பிப்ரவரி
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 2500
முளைத்திரன் : 2 வருடங்கள்
முளைப்பு சதவீதம் : 40 - 60%
விதை நேர்த்தி : கொதிநீரில் விதைகளை ஊற வைக்க வேண்டும். பின், இரண்டு மணி நேரம் குளிர வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும்.     
ஆறு மாதங்களில் பத்து அடி வளர்ந்து விடும்.  
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016