நோய் மேலாண்மை

டால்பெர்ஜியா சிசூ

குடும்பம் : லெகுமினேசி
தமிழ் பெயர் : மலபார் கருப்புக்கட்டை
பயன்கள்:
தீவனம் : நல்ல தீவனம்
வேறு பயன்கள் : மரக்கட்டைகள், மரச் சாமான்கள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : அக்டோபர் – மார்ச்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 25000
முளைத்திரன் : 1 – 2 வருடங்கள்
முளைப்பு சதவீதம் : 70 %
விதை நேர்த்தி : தேவையில்லை
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  எட்டாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும்.  பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும்.     
ஆறு மாதங்களில் ஆறு அடி வளர்ந்து விடும்.  
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016