நோய் மேலாண்மை

குளோரோசைலான் ஸ்விட்டேனியா

குடும்பம் : மேலியேசி
தமிழ் பெயர் : வைமரம் / வைனாரி
பயன்கள்:
தீவனம் : ஓரளவிற்கு
வேறு பயன்கள் : போட்டோ ப்ரேம்கள் செய்வதற்கும் வேளாண் கருவிகள் செய்வதற்கும் மரக்கட்டைகள்  பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஜூன் – ஆகஸ்டு
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 79200 / கிலோ
முளைத்திரன் : ஆறு மாதங்கள் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 73 %
விதை நேர்த்தி : ஒரு நாள் முழுவதும் குளிர்ந்த நீரில் விதைகளை ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  ஏழாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும்.  பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும்.     
ஆறு மாதங்களில் நான்கு அடி வளர்ந்து விடும்.  
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016