நோய் மேலாண்மை

கேசியா சியாமீ

குடும்பம் : சீசல்பினாய்டே
தமிழ் பெயர் : சின்னக்கொன்னை
பயன்கள்:
எரிபொருள் : 4500 கிலோ கலோரி / கிலோ
தீவனம் : ஓரளவிற்கு
வேறு பயன்கள் : இலைகளும் கொப்புகளும் பசுந்தாள் உரமாகப் பயன்படுகின்றன. மஞ்சள் நிறப் பூக்களுடன் இருக்கும் இந்த மரம், அலங்கார மரமாகத் திகழ்கின்றது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : மார்ச் – ஏப்ரல்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 37000 / கிலோ
முளைத்திரன் : ஒரு வருடம் வரைக்கும்
முளைப்பு சதவீதம் : 90 %
விதை நேர்த்தி : ஒரு நாள் முழுவதும் குளிர்ந்த நீரில் விதைகளை ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகளை, பாத்தியில் நட வேண்டும். 15 – 25 நாட்களில் முளைக்கத் தொடங்கி விடும். 30 x 45 செ.மீ அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நடும் பொழுது ஆறு மாதங்களில் எட்டு அடி வளர்ந்து விடும்.  
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016