நோய் மேலாண்மை

பாம்பூசா பாம்பூஸ்

குடும்பம் : கிராமினே
தமிழ் பெயர் : முள் மூங்கில் / பெரு மூங்கில் / மூங்கில்
பயன்கள்:
எரிபொருள் : நல்ல எரிபொருள்
தீவனம் : நல்ல தீவனம்
வேறு பயன்கள் : கட்டிடம் கட்டுவதற்கு, மட்டைகள் செய்வதற்கு, வேலிகள் செய்வதற்கு, விதைகள் உணவிற்கு, கணுக்களில் காணப்படும் ‘டபாஷீர்’ என்கிற பொருள், மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.    
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : 30 – 40 வருடங்கள்
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 75000
முளைத்திரன் : 30 – 40 மாதங்கள் குளிர் சேமிப்பில் விதைகளை வைத்து பிறகு, 8 – 10 மாதங்கள் அறை வெப்பநிலையில் வைக்க வேண்டும்.
முளைப்பு சதவீதம் : 60 %
விதை நேர்த்தி : தேவையில்லை
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைப்பாத்தியில் விதைகளை நட்டப்பிறகு, நாற்றுகளைப் பிடுங்கி 16 x 30 செ.மீ. அளவிலான பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும். ஒரு வருடம் வயதான நாற்றுகள் நடுவயலில் நன்கு வளரும்.

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016