நோய் மேலாண்மை

அர்ட்டோகார்பஸ் இன்டக்ரிபோலியஸ்

குடும்பம் : மோரேசி
தமிழ் பெயர் : பலா
பயன்கள்:
தீவனம் : மரப்பட்டை, இலைகள் மற்றும் பழங்களை யானை உண்ணும்.
வேறு பயன்கள் : மரப்பட்டை, மரச்சாமான்கள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. பாதரியார்கள் போடும் மங்கள் கையிருக்கு சாயம் போடுவதற்கு மரப்பட்டை பயன்படுகிறது.     
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஏப்ரல் – ஜூன்
முளைத்திரன் : மூன்று மாதங்கள் வரை
விதை நேர்த்தி : விதைகளை குளிர்ந்த நீரில் ஒரு நாள் முழுவதும் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : நாற்றுப்பண்ணையில் பத்து செ.மீ. அளவு மணலும் வைக்கோலும் வைத்து மூட வேண்டும். 30 x 45 செ.மீ.  பாலித்தீன் பைகளில் நட்டு ஆறு மாதங்களில் ஆறு அடி உயரம் வளர்ந்து விடும். அது வரைக்கும் நாற்றுப்பண்ணை பாதி  நிழலில் வைத்து பராமரிக்க வேண்டும்.

 

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016