நோய் மேலாண்மை

அனகோய்சஸ் லேட்டிபோலியா

குடும்பம் : காம்பிரட்டேசி
தமிழ் பெயர் : நாமை
பயன்கள்:
எரிபொருள் : நல்ல எரிபொருள்
வேறு பயன்கள் : கரு நிற மரப்பட்டைகள், வேளாண் கருவிகள் செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது. சிறந்த எரிபொருளாகவும் கரியாகவும் பயன்படுகிறது. காலிக்கோ அச்சிடுதலுக்கு மரப் பசை பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஜனவரி – பிப்ரவரி மற்றும் ஜூலை – ஆகஸ்டு
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 30000 - 40000 விதைகள் / கிலோ
முளைத்திரன் : மூன்று மாதங்கள் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 5 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை குளிர்ந்த நீரில் இரண்டு நாட்கள் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : நாற்றுப்பண்ணையில் பத்து செ.மீ. அளவு மணலும் வைக்கோலும் வைத்து மூட வேண்டும். 30 x 45 செ.மீ.  பாலித்தீன் பைகளில் நட்டு எட்டு மாதங்களில் ஆறு அடி உயரம் வளர்ந்து விடும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016