நோய் மேலாண்மை

அல்பிசியா லீபக்

குடும்பம் : லெகுமினேசியே
தமிழ் பெயர் : வாகை
பயன்கள்:
எரிபொருள் : 5100 - 5200 கிலோ கலோரி / கிலோ
தீவனம் : இலைகள் மற்றும் இளம் பட்டைகள் பயன்படுகின்றது
வேறு பயன்கள் : நல்ல மரங்கள் மாட்டு வண்டிகளில் பயன்படுகின்றது. சாலையோர மரங்களாக வளர்க்கலாம்.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஜனவரி - பிப்ரவரி
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 10000
முளைத்திறன் : இரண்டு வருடம் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 15%
விதை நேர்த்தி : விதைகள் 24 மணி நேரம் வரை நீரில் நினைக்கப்படவேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : விதைகள் தொட்டிகளில் விதைக்கப்டுகின்றன. 7 - 25 நாட்களில் விதைகள் முளைகின்றன. தொழுஉரம் மற்றும் செம்மண் நாற்றாங்காலில் ஏற்றது. பாலிதீன் பையின் அளவு 13×25 செ.மீ. 30×45 செ.மீ உயர் அடர்த்தி பாலிதீன் பைகளில் 6 அடி உயரமுள்ள செடிகளை 6 மாதம் வரை வளர்க்கலாம். உயிர் உரமாக ரைசோபியம் மற்றும் பாஸ்போபேக்டர் இடலாம்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016