நோய் மேலாண்மை

அல்பீசியா ப்ரோசீரா

குடும்பம் : லெகுமினேசி
தமிழ் பெயர் : கொண்டவாகை
பயன்கள்:
தீவனம் : நல்ல தீவனம்
வேறு பயன்கள் : கரு நிற மரப்பட்டைகள், கட்டிடம் கட்டுவதற்கு மற்றும் வேளாண் கருவிகள் செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : பிப்ரவரி – மே
விதைகளின் எண்ணிக்கை / கிலோ : 500 – 850 விதைகள்
முளைத்திரன் : ஒரு வருடம் வரை
முளைப்பு சதவீதம் : 80 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை கொதி நீரில் இரண்டு மணி நேரம் ஊற வைத்து பின்பு பத்து மணி நேரம் குளிர வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : முன்னேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை 30 x 45  செ.மீ. பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும்.  ஆறு மாதங்களில் ஆறு அடி உயரம் வளர்ந்து விடும்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016