நோய் மேலாண்மை

  அக்கேசியா ஆரிக்குலேபார்மிஸ்

குடும்பம் : லேகுமினேசி
தமிழ் பெயர் : கத்தி சவுக்கு
பயன்கள்:
1. எரிபொருள் : 4800 – 4900 கிலோ கலோரி / கிலோ
2. தீவனம் : ஏற்றதல்ல
3. வேறு பயன்கள் : மரக்கூழ் மற்றும் விறகுக்கட்டைகள் செய்வதற்கு, கரி செய்வதற்கு ஏற்றது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : டிசம்பர் – பிப்ரவரி
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 30,000
முளைத்திரன் : 12 மாதங்கள் வரை
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 50-67 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை கொதி நீரில் ஒரு நிமிடம் மூழ்கடித்து பின் குளிரவைத்து குளிர்ந்த நீரில் 24 மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : 1. முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். பின்பு, நாற்றுகளைப் பிடுங்கி பாலித்தீன் பைகளில் நட வேண்டும். 6 மாதங்களில் நடுவதற்கு தயாராகிவிடும்.    
2. முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை தொட்டியில் நேரடியாக நடலாம்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016