நோய் மேலாண்மை

அக்கேசியா ஹோலோசெரிசியா


குடும்பம் : லேகுமினேசி
தமிழ் பெயர் : மான்காது
பயன்கள்:
1. எரிபொருள் : 4800 – 5000 கிலோ கலோரி / கிலோ
2. தீவனம் : பெரிய புதர் செடியிலிருந்து சிறிய மரம் வரைக்கும் தீவனமாக பயன்படுத்தலாம்
3. வேறு பயன்கள் : மரக்கூழ் மற்றும் விறகுக்கட்டைகள் செய்வதற்கு, கரி செய்வதற்கு ஏற்றது.
விதைகள் சேகரிக்கும் நேரம் : ஜனவரி – மார்ச்
ஒரு கிலோவிற்கு விதிகளின் எண்ணிக்கை : 3000
முளைத்திரன் : ஒரு வருடம்
முளைப்புச் சதவிகிதம் : 90 %
விதை நேர்த்தி : விதைகளை கொதி நீரில் ஒரு நிமிடம் மூழ்கடித்து பின் குளிரவைத்து குளிர்ந்த நீரில் 24 மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.
நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பம் : 1. முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை நாற்றாங்கால் பாத்தியில் நட வேண்டும். நாற்றுகள்  ஏழாம் நாளிலிருந்து முளைக்கத் தொடங்கும்.  பின்பு, ஆறு மாத வயதுள்ள நாற்றுகளை  10 x 20 செ.மீ அளவிலான கொள்கலனில் நட வேண்டும்.     
2. முன் நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை தொட்டியில் நேரடியாக நடலாம்.
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016