மர பயிர்களுக்கான பூச்சி மேலாண்மை
தைல மரம்
கழலை குளவி –லெப்டோசைப் இன்வேசா
பூச்சியின் விவரம்
 • குளவி சிறிது நீலம் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்
 • புழு இலையின் காம்புகளிலும், நடுநரம்பிலும் தங்கி வளரும்

வாழ்க்கை சுழற்சி -130 நாட்கள்

சேத அறிகுறி

 • இலையின் காம்புகளிலும், நடுநரம்பிலும் உருளை வடிவ கழலைகள் தோன்றும்
 • இலை உதிர்தல், தண்டு வாடல் மற்றும் வளரும் நுனிப்பகுதி பாதிப்படையும்.
 • பாதிக்கபட்ட தண்டின் நுனிப்பகுதியும், இலையின் நடு நரம்பும் தடிமனாகி இலை உருமாறி காணப்படும்.

மேலாண்மை

 • மண்புழு குளியல் நீர் 50 மி.லி. மற்றும் டி.ஏ.பி. லிட்டருக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேர்ப்பகுதி நன்கு நனையுமாறு ஊற்றவும்.
 • மஞ்சளி நிற ஒட்டுப்பொறியை உபயோகிக்கவும்.
 • இமிடோகுளோபிரிட் மருந்தை லிட்டருக்கு 1 மி.லி. என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

கரையான் – ஓடோனோடெர்மஸ் ஒபிசஸ்
பூச்சியின் விவரம்

 • கரையான் சிறியதாகவும், மென்மையான உடலையும், பழுப்பு நிறத்தலையையும் கொண்டிருக்கும்.


சேத அறிகுறி

 • கரையான் வேரினுள் நுழைந்து உட்சென்று உண்ணுகிறது.
 • தாக்கப்பட்ட செடிகள் காய்ந்து விடும்.

மேலாண்மை

 • தண்ணீர் பற்றாக்குறை இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
 • குளோர்பைரிபாஸ் மருந்தை லிட்டருக்கு 2 மி.லி. என்ற அளவில் கலந்து மண்ணில் ஊற்றவும்.

 

கழலை
குளவி   

சேத அறிகுறி

 

 

 

 

கரையான
Updated on November, 2015
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014