சேமிப்பு கிடங்கு பூச்சிகள் :: தானிய சேமிப்பில் பூச்சிகளால் ஏற்படும் சேதாரங்கள்

உள்ளிருந்து உண்பவை

               
அரிசி வண்டு     காப்ரா வண்டு     நெல் துளைக்கும் வண்டு     நெல் அந்துப்பூச்சி     பயறு வண்டு
               
புளி/ பட்டாணி பயிறு வண்டு:     புகையிலை வண்டு     மருந்துக்கடை வண்டு     சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு வண்டு     உருளைக்கிழங்கு அந்துப்பூச்சி

வெளியிலிருந்து உண்பவை

                 
சிவப்பு மாவு வண்டு     நீளத் தலையுடைய மாவு வண்டு     தானிய தட்டை வண்டு     அரம் போல் அமைப்பு கொண்ட வண்டு     அரிசி அந்துப்பூச்சி   மாவு அந்துப்பூச்சி

Updated on November, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

| பொறுப்புத் துறப்பு © தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2014