சேமிப்பு கிடங்கு எலிகள்

எலிகள், பறவைகளால் ஏற்படும் சேதாரங்கள் மற்றும் அவற்றை தவிர்கக வழிமுறைகள்

               
எலி     சுண்டெலி     இந்திய சுண்டெலி     இந்திய பாலைவன எலி    

         
புல்வெளி எலி     செம்பழுப்பு எலி     பெரிய பெருச்சாளி எலி
 

Updated on November, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015