தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: குறைந்த பட்ச ஆதார விலை

  வேளாண் செலவுகள் மற்றும் விலைகள் குழு new
ரபி பருவ பயிர்களின் விலை கொள்கை new
 
:: காரீப் பருவத்தில் பயிர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை
2015-16
  / ஆண்டு வாரியாக - குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை
:: குறைந்த பட்ச ஆதார விலை பட்டியல் 2014-15
:: குறைந்த பட்ச ஆதார விலை பட்டியல் 2013-14
:: டிசம்பர் 2012 -ன் குறைந்த பட்ச ஆதார விலை பட்டியல்
:: ஆகஸ்ட் 2012-ன் குறைந்த பட்ச ஆதார விலை பட்டியல்
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014