தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் வெளியீடுகள் :: உழவரின் வளரும் வேளாண்மை

உழவரின் வளரும் வேளாண்மை : தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மாத இதழான வளரும் வேளாண்மை விரிவாக்க கல்வி இயக்ககத்திலிருந்து 1975 ஆம் ஆண்டிலிருந்து விவசாயிகளின் நலனுக்காக வெளியிடப்படுகிறது. 2008 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான சந்தாதாரர்களைக் கவருவதற்காக, பலவண்ணங்களில், தரமாக தயாரித்து வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது.

2007-08 ஆம் ஆண்டில் 8 சிறப்பிதழ்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவை ஏப்ரல் 2007-ல் கல்வி சிறப்பிதழ், மே 2007 - தோட்டக்கலை சிறப்பிதழ், ஜ¤லை 2007 - அங்கக வேளாண்மை சிறப்பிதழ், செப்டம்பர் 2007 - வேளாண்மை ஊரக மேம்பாட்டு மேலாண்மை சிறப்பிதழ், அக்டோபர் 2007. பயிர் பாதுகாப்பு சிறப்பிதழ், ஜனவரி 2008 - விதை தொழில்நுட்ப சிறப்பிதழ், பிப்ரவரி 2008 - சுற்றுப்புற சூழல் அறிவியல் சிறப்பு இதழ் மற்றும் மார்ச் 2008 - மூங்கில் சிறப்பிதழ் போன்றவை தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 2008, வரை 5084 பேர் ஆண்டு சந்தாதாரர்களாகவும் 5616 பேர் வாழ்நாள் சந்தாதாரர்களாகவும் உள்ளனர்.

வெளியீடுகள்
 
2021
2019
2018
2017
2016 2015 2014 2013 2012

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்

நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

2011 2010 2009 2008 2007

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்

ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
( பத்திரிக்கை பெயர் மாற்றம் காரணமாக 2009 பிப்ரவரி முதல் ஜூன் வரை இதழ்கள் வெளியிடப்படவில்லை )
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

ஜனவரி
பிப்ரவரி
மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்ß
ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்
டிசம்பர்

சந்தா விகிதங்கள்
ஆண்டு சந்தாதாரர் : ரூ. 250/-
நிறுவன ஆண்டு சந்தா : ரூ. 3000/-
வாழ்நாள் சந்தாதாரர் : ரூ. 3500/- (15 ஆண்டுகள் மட்டும் )

தொடர்புக்கு

விரிவாக்கக் கல்வி இயக்ககம்
த.வே.ப.கழகம்
கோவை – 641103
தொலைபேசி - 0422 - 6611538

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2020